Få et godt indeklima på arbejdspladsen med industriventilation

Er der problemer med indeklimaet på arbejdspladsen? Manglende udluftning skaber et dårligt indeklima, og kan have konsekvenser for koncentrationen, fordi hjernen ikke får nyt ilt. Dertil kommer det, at man i mange industrier arbejder med farlige kemikalier, metaller og lignende, som kræver en ordentlig udluftning. I mange tilfælde er der høje krav til udluftning, og man bør derfor som arbejdsgiver få implementeret en ordentlig industriventilation, så medarbejderne kan færdes og arbejde i et ordentligt og sikkert miljø.

Industriventilation til mange sektorer

Det er muligt at få ventilation til mange industrier og arbejdspladser – herunder:

  • Kontorer: Industriventilation på kontorer medfører højere produktivitetsniveau blandt medarbejderne.
  • Industri- og storkøkkener: Mados og høje temperaturer mindskes.
  • Autoværksteder: Her er det særlig vigtigt med et ordentligt ventilationssystem, som kan lufte ud i de mange oliedampe og udstødningsgasser mm.
  • Butikker: Med industriventilation til butikker skabes et indeklima, som kunderne trives ved at handle i – og så kommer de gerne igen!
  • Institutioner og skoler: Ventilation til skoler øger trivsel, faglig læring og koncentration.

Vælg den rette ventilation til industri

Der findes mange ventilationsløsninger til industri. Du kan orientere dig om, hvilken løsning der er den rette for dig med en hurtig internetsøgning.