Hvad betyder vandrensningsanlæg?

Rens dit vand yderligere

Vandet i Danmark er rent og kontrolleret. Du får altså leveret vand, der ikke indeholder skadelige bakterier og ikke lugter grimt. Men der kan stadig være grunde til, at du gerne vil rense dit vand yderligere. F.eks. er det muligt at blødgøre dit vand med et vandrensningsanlæg, hvis du har meget kalk i vandet. Det kan også være, at du blot ønsker renere vand, en der er stillet krav om fra myndighederne. Og du kan også blot få installeret et vandrensningsanlæg, hvis du egentlig bare synes, at dit vand ikke smager helt godt eller lugter en smule.

Vandrensningsprocessen

Der er flere metoder, der benyttes til at rense dit vand på. Der er en mekanisk metode, den biologiske og den kemiske. Ved den mekaniske proces fjernes alle de store elementer fra grundvandet, såsom toiletpapir, madolie, sand og afføring. Ved den biologiske proces renses vandet for alle de flydende ting deri, såsom rengøringsmidler og urin, mens den kemiske proces til sidst fjerner næringssaltet fosfat. Efter disse tre processer har du rent vand, du kan benytte til drikke, vask o.l. Ønsker du yderligere rensning af vandet kan du dog selv installere et vandrensningsanlæg med kulfilter, et blødgøringsanlæg eller et drikkevandsanlæg med omvendt osmose.