Hvad er en entreprenør?

En entreprenør enten en person eller et firma, der påtager sig en entreprise, hvoraf navnet kommer. En entreprise er en arbejdsopgave, der er blevet udarbejdet mellem entreprenør og bygherre i forbindelse med opførsel af en bygning eller andet til en aftalt pris.

Opgaver entreprenører varetager

Af det nedenstående fremgår en oversigt over opgaver, som entreprenører typisk er ekspert inden for:

  • Kloakarbejde
  • Fjernvarme
  • Jordarbejde
  • Anlægsarbejde
  • Murerarbejde
  • Opførsel af bygninger
  • Nedrivning af bygninger

Entreprenørernes typiske arbejdsopgaver er alt lige fra kloakarbejde, fjernvarme, jordarbejde, anlægsarbejde og murerarbejde til opførsel og nedrivning af bygninger, hvilket også fortæller, at der er meget alsidighed i forhold til de opgaver, som entreprenører typisk arbejder med.

Kloakarbejde kan bl.a. indebære afløbsinstallationer, men kan også omhandle at rense kloakken ved enten slamsugning eller kloakspuling.

Jordarbejdet indebærer typisk jordflytning og byggemodning, men kan også dreje sig om miljøoprensning og deponering.

Anlægsarbejde er arbejde, der typisk foregår i jorden. Det kan eksempelvis være opgaver lige fra dræningsarbejde til brolægning eller tunnelarbejde.

Kontakt en fagmand

Hvis du står med en opgave, der er for stor at klare selv, eller du blot ønsker en kompetent entreprenør til at tage sig af opgaven, skal du ikke gøre andet end at kontakte en dygtig entreprenør.