Hvad er en privat vandboring?

De fleste i Danmark får deres vand til drikke, bad, tøjvask, rengøring osv. ved at være koblet til et vandværk eller en offentlig vandforsyning. Men nogle vælger at have en privat vandboring, som oftest er en brønd, der leverer vand til husstanden uden at være koblet til nogle andre leverandører. Du bliver altså din helt egen vandforsyner, ved at have en privat vandboring.

Hvilke fordele og ulemper er der ved en privat vandboring?

Det er først og fremmest billigere at være egen herre over sit vand i hjemmet end at skulle købe vandet fra et vandværk. Det giver også en form for tilfredshed og selvstændighed at kunne have et en privat vandboring, og ofte er det også nemmere at få koldere vand fra din egen vandboring, når du bor langt væk fra en hovedvandledning. Ulempen ved at have en privat vandboring er dog, at du selv skal kontrollere kvaliteten af vandet. Du har selv ansvar for at reparere mulige problemer og vedligeholdelse af vandboringen. Du skal også stadig betale en vandafgift til staten, og du skal sørge for at betale for test af dit vand en gang imellem helt selv. Der er altså både fordele og ulemper ved en privat vandboring, som bør overvejes inden du får ét installeret.