Hvilke typer bygge- og anlægsaffald findes der?

Når det kommer til bygge- og anlægsaffald, opdeler man affaldet i fire kategorier: farligt affald, forbrændingsegnet affald, deponeringsaffald og genanvendeligt affald. Det er vigtigt at være bevidst om forskellen på disse, da f.eks. farligt affald skal anmeldes til Center for Teknik og Miljø.

Sortering af byggeaffald – vejen til en sundere verden

Årsagerne til sortering af bygge- og anlægsaffald er mangfoldige. Det er naturligvis godt for miljøet at sortere affald korrekt, da man undgår, at de miljøskadelige stoffer bliver ved med at cirkulere. Desuden er det økonomisk fordelagtigt for branchen som helhed, da potentialet i de forskellige materialer vil blive udnyttet bedre, hvis det får lov at blive genbrugt.

Sådan sorterer du dit byggeaffald

Det er meget vigtigt, som indehaver af bygge- og anlægsaffald, at du orienterer dig om korrekt sortering. Som udgangspunkt skal det sorteres i følgende 10 kategorier:

  • Beton
  • Jord
  • Asfalt
  • Stenuld
  • Jern og metal
  • Gips
  • Natursten
  • Uglaseret tegl
  • Blandinger af mineraler
  • Blandinger af beton og asfalt

Processen for håndtering af bygge- og anlægsaffald er en gennemgang af bygningen, efterfulgt af anmeldelse og sortering af affald. Slutvis skal affaldet bortskaffes. Du kan til denne proces med fordel leje en container til byggeaffald.