Skån miljøet med en olieudskiller

Hvad er en olieudskiller?

Mange virksomheder, der har olieholdigt spildevand, har med garanti allerede tilsluttet en olieudskiller. En olieudskiller fungerer således: Olien udskilles fra spildevandet, olien tilbageholdes og vandet ledes derfra videre ud i den offentlige kloak uden at forurene med olien, der nu er tilbageholdt. Mange olieudskillere har også et sandfang monteret foran for at sikre, at sand og grus tilbageholdes og ikke kommer til at nedsætte udskillerens volumen til vand og olie. 

Hvordan du kan skåne miljøet ved at benytte en olieudskiller

Der er flere årsager til, at det er en god idé at benytte en olieudskiller. Men her er nogle af de mest væsentlige miljømæssige årsager:

  • Du undgår forurening af spildevand.
  • Du har mulighed for at forbedre din virksomheds grønne aftryk.
  • Du skåner også dyreliv og planter ved ikke at sætte dem i fare for uhensigtsmæssig olieudledning.
  • Du forurener ikke omkringliggende jord.
  • Sidste årsag er, at der i mange kommuner også er lovkrav om olieudskillelse.

Vedligeholdelse af din olieudskiller

Når du har investeret i en olieudskiller, er det vigtigt, at du husker at tømme den og få den serviceret mindst 1 gang årligt, så du er sikker på, at den fungerer efter hensigten. Det er vigtigt, når olieudskilleren tømmes, at den bliver påfyldt med vand igen. Hvis du er i tvivl om service af din olieudskiller, kan din lokale kloakservice altid hjælpe.