Hvorfor er kloakseparering vigtigt?

Kort og godt om kloakseparering

Hvis ikke det område, du bor i, har fået lavet kloakseparering, vil både det indendørs spildevand, som vandet fra afløb og toilet, løbe sammen med udendørs regnvand ud i kloaksystemet og videre til renseanlægget.

Kloaksepareringen foregår i forskellige faser, der hver især er vigtige for det endelige resultats funktion. Faserne involverer både grundige forundersøgelser, opmålinger og registreringer af det nuværende kloaksystem samt informationsmøde om, hvordan omlægningen vil påvirke dig. Herefter følger yderligere registrering, inden grave- og anlægsarbejdet kan gå i gang.

Derfor er kloaksepareringen vigtig

Som udgangspunkt skulle man ikke tro, at der var noget problem i at have spildevand og regnvand til at løbe ud i kloaksystemet sammen, og for det meste af tiden fungerer det også ganske fint på denne måde. Dog kan der ved intense regnskyl opstå oversvømmelse, hvor både regnvand og spildevand da kommer op gennem kloakken, hvilket er problematisk. Desuden er det slet ikke nødvendigt at skulle have regnvand til rensning ved et spildevandsanlæg, hvorfor kloakseparering alt i alt giver en bedre og mere problemfri funktion af kloakkerne.

Ønsker du at vide mere om dit behov for kloakseparering nær Silkeborg, bør du kontakte din lokale autoriserede kloakmester, der uden tvivl kan gøre dig klogere på området.